Algemene voorwaarden

 1. Definities

  • “CCMedia”: Verwijst naar het mediabedrijf CCMedia, gevestigd te Rotterdam, dat gespecialiseerd is in videografie en fotografie.
  • “Klant”: Verwijst naar de persoon of organisatie die de diensten van CCMedia afneemt.
  • “Overeenkomst”: Verwijst naar de schriftelijke overeenkomst tussen CCMedia en de klant waarin de afgesproken diensten, prijzen en voorwaarden zijn vastgelegd.
  1. Diensten

   • CCMedia biedt videografie- en fotografiediensten aan voor diverse gelegenheden, waaronder bruiloften, evenementen, bedrijfsreportages, en meer.
   • De specifieke diensten en prijzen worden vastgelegd in de overeenkomst tussen CCMedia en de klant.
   1. Auteursrecht en Eigendom

    • CCMedia behoudt het auteursrecht op alle geleverde videografie- en fotografieproducten, tenzij anders overeengekomen.
    • Het is de klant niet toegestaan om de geleverde beelden te kopiëren, reproduceren, verkopen of op andere wijze te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van CCMedia.
   2. Betaling en Annulering

    • De betalingstermijnen en -methoden worden vermeld in de overeenkomst.
    • Bij annulering van een geboekte opdracht gelden annuleringsvoorwaarden, zoals vermeld in de overeenkomst.
    1. Aansprakelijkheid

     • CCMedia is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt tijdens het uitvoeren van de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
     • De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele benodigde toestemmingen, vergunningen of rechten met betrekking tot locaties, personen of materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten.
     1. Toepasselijk recht

      • Op alle overeenkomsten en geschillen tussen CCMedia en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
      • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van CCMedia.

      Door gebruik te maken van de diensten van CCMedia stemt de klant in met deze Algemene Voorwaarden.

      CCMedia: Videograaf & Fotograaf

      Copyright © 2023 Creative Century Media by Sieuw Media 

      error: Copyright beveiliging! You've got pranked!
      CCMedia: Videograaf & Fotograaf

      Neem contact op